Oferta

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)


prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,

sporządzanie sprawozdań finansowych (rocznych i okresowych) – w tym na życzenie w języku angielskim,

rozliczenia z US i ZUS oraz innymi instytucjami publicznymi,

elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych.

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów


ewidencja przychodów i kosztów,

ewidencja środków trwałych i wyposażenia,

ewidencja przebiegu pojazdu,

ewidencje VAT,

rozliczenia z US i ZUS itd.,

elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych.

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych


ewidencja przychodów

ewidencje VAT

ewidencja środków trwałych i wyposażenia

rozliczenia z US i ZUS itd.

elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych.

Zwroty podatku z zagranicy - Niemcy, Holandia, Norwegia, Anglia, Irlandia, Belgia, Austria, USA


- więcej w dziale ZWROT PODATKU

Obsługa kadrowo-płacowa

 
rozliczanie wynagrodzeń,

umowy o pracę, umowy cywilno-prawne,

ewidencje czasu pracy,

dokumentacja kadrowa,
 
deklaracje ZUS plus elektroniczna przesyłka,

imienne deklaracje RMUA,

deklaracje PIT,

deklaracje PFRON,

raporty na temat zatrudnienia na życzenie.

Pośrednictwo w uzyskianiu zasiłków z Niemiec i Holandii

Inne, m.in.:


doradztwo i analizy gospodarczo-finansowe,
 
kontrola zaksięgowanych zdarzeń gospodarczych przez inne podmioty,
 
sprawdzenie poprawności ksiąg rachunkowych,
 
obsługa stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych, fundacji,
 
ocena wpływu zdarzeń gospodarczych na wysokość podatków w firmie,
 
sporządzanie dokumentacji podatkowej - np. z podmiotami powiązanymi,
 
sporządzanie dokumentacji bilansowej - np. polityka rachunkowości,
 
pomoc w kontaktach z bankami, instytucjami leasingowymi,
 
opracowywanie wniosków kredytowych,
 
pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej, doborze odpowiedniej formy prawnej,
 
przygotowywanie umów spółek i pomoc w rejestracji spółki w KRS,
 
doradztwo w dziedzinie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
 
dokumentacja spółek prawa handlowego,
 
atrakcyjne warunki finansowe.
Copyright ©2016 Biuro rachunkowe PROFIT Joanna Szyszkowska, All Rights Reserved.